Tester

Fundamentala tester som är viktiga för att vi förstå vad träningsfokus bör ligga, dessa tester gör vi med alla motocross och enduroförare som tränar med oss. Löplaktattestet är egentligen inte aktuellt eftersom det är fel muskler som arbetar. Vi tycker ändå att det är ett bra test om man önskar utföra det för att veta sin löplaktattröskel

Men varför är de viktiga? Anledningen till att tester är viktiga är att de styr vilken HF vi använder när vi tränar, Det är inte längre acceptabelt att ut och springa “5km” utan att förstå belastningen. Denna myten behöver vi knäcka.

Här nedan hittar ni tester som vi ALLTID utför på våra adepter. Dessa går att göra ute i löpslingan utan att behöva betala något.  Kom ihåg att de enbart ger en fingervisning på värdet där labbtester ger mycket säkrare resultat. Kontakta oss för att utnyttja våra kontakter för labbtest

Vad som kräver att ni kontaktar oss är om ni är intresserade av Tröskeltester på mx/enduro. Vi har skapat en bra förståelse för hur vi kan utvecka förare  genom tröskelträning. Detta är vi ensama om i Sverige.

Kontakta oss direkt genom Instagram Facebook eller info@motocross-fys.se

Klicka här för Maxpulstest

Klicka här för VO2Maxtest

Klicka här för Löplaktattröskeltest