Dagens samhälle har skapat en stress av att alltid vara närvarande socialt.  Idag är det ett faktum att ständigt kunna bli nådd. Men ur träningssynpunk så  har kroppen svårt med att skilja på fysisk stress eller psykisk stress. Detta kan skapa en förvirring i kroppen och resultatet kan bli en sämre effekt på träningen.

flytta hemifrån

Det är inte enbart sociala medier som stressar en, utan det kan vara en mängd orsaker som Tex. någon närstående som  gått bort, mycket att göra på jobbet, prov i skolan, att flytta hemifrån etc. Jag bestämde mig väldigt snabbt på att flytta hemifrån, med det menar jag att det gick väldigt fort från det att tanken på att flytta kom tills att jag flyttade. Jag tog faktiskt den första lägenhet som jag tittade på. Här var det inget snack om att hitta det bästa för utan jag tyckte den var fin och tog steget.

Även om jag var väldigt glad för min lägenhet, så stog jag nu med båda fötterna på osäker mark. Jag hade inte progresserat min övergång utan jag lämnade ett hem som gav mig mat på bordet, rena kläder,bäddad säng och rena golv. Jag hade aldrig behövt göra någonting annat än att träna tidigare. Vilket som nu blev ett måste, att ta hand om sitt eget hushåll. Samtidigt så ställde jag samma krav på min prestation på banan. Vilket som i vissa fall blev en orsak till ännu mera frustration när det inte gick som jag hade tänkt mig. När jag inte förstod att min stora innre stress i att stå på egna ben påverkade mig på sådant sätt att jag ibland inte fick in rutinen att träna regelbundet, det blev svårt att hålla mitt tålamod uppe eftersom jag  kännde att jag missade träningstillfällen som jag hade som rutin tidigare. Hela jag var egentligen I ett stort svart hål, men det var inget som jag tänkte på.

Bearbeta

När det händer någonting i ens liv som verkligen påverkar en, är det jätteviktigt att sänka kraven på prestation och även träningsdosen. Att göra detta ger en den tiden som krävs att bearbeta och komma in i rätt rutiner igen. Denna korta period av förändring skadar inte den långsiktiga målet och är en nödvändighet för att fortsätta köra motorcykel och utvecklas i rätt takt. Detta var kanske en av de stora anledningarna till att jag slutade att köra aktivt, Vilket som jag idag tycker är synd.

En tanke att ha med sig

Anledningen till att Jag vill resa denna tanken är att vi ibland går med en stor stress inom oss. En stress som i stor utsträckning kan påverka oss negativt. Det är viktigt att förmedla denna känslan man har till sina närmstående så att man tillsammans kan hjälpas åt att bearbeta orsaken.  Och som närstående ha i åtanke att detta kan vara en underliggande orsak till negativ prestation.  Vi har en otrolig egenskap att anpassa oss. På gott och ont, den höga stressen som vi byggt upp under en längre tid blir en normalitet som vi tror är en normal nivå, där den i själva verket är förhöjd och där det skulle vara mer fördelaktigt om den sänktes.

Förstå att hög stress kan påverka  prestationen negativt, och sänk kraven på prestation om så är fallet. Det krävs mycket mindre träning att bibehålla sin nivå än att fortsätta utvecklas.  Väljer man då istället att bibehålla träningen än att fortsätta pressa på så kommer man istället att ta med sig en erfarenhet som då istället stärker en i ens prestation senare.

Hypotalamus släpper ut hormonet kortisol som ökar våran stressnivå. Detta skickas ut när vi stressar kroppen vid träning, när vi inte hinner med saker på jobbet eller plugget i skolan. Vad som är bevisat är att vid långvarig träning bedövas utskicket av kortisol så vi blir inte lika uppstressade av saker som händer. man kan tackla problem på jobbet och skolan mycket enklare. Detta har man kommit fram genom att ge individer som har problem med ångest och stress att börja träna. som minskat aktiviteten i hypotalamus. Det är inte alla som får medicin som hade behövt det, enligt dessa studierna. källa hjärnstark

 

Läs mer: Barnträning

Läs mer: Tänk Låsning och Lösning