För tid
20 Hantelryck
10 Lådhopp
30 Hantelryck
15 Lådhopp
40 Hantelryck
20 Lådhopp