“Vi kan inte fortsätta såhär – vi är inte kvar på 60-talet”

Vad är den stora utmaning som vi på mx-fys står inför? Och varför bryr vi oss om att förändra detta? Med den kunskapen om träning som vi har lärt oss har vi möjligheten att se en del brister i hur dagens uppbyggnadsträningar samt underhållsträning bedrivs. Och då Framför allt hur vi tränar utanför banan. I Sverige har vi byggt upp en tradition där vi bygger murar runt omkring oss så att ingen kan se vad man gör för man är rädd för att bli ifrågasatt och känner sig kritiserad när någon frågar, eller att man hittat något som man själv tror på och inte vill dela med sig, Det är faktiskt inte så konstigt egentligen, för vi har inte haft någon som verkligen har vetat vad som verkligen gäller. Det har visat sig att öppenheten för förändring förståelsen för flera idrotter skapar en bättre förutsättning för att bli duktig. – vi är inte kvar på 60 talet.

“Vi kan inte låta bli”

Tradition är ett latinskt ord i betydelsen “överlämnande” och det som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet. Hit räknas förutom invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar, samt en hel del myter kring träning. Med rätt kunskap kommer Sveriges motocrossförare bli bättre. Vi kommer att kunna bedriva rätt typ av träning redan från unga åldrar för att skapa rätt förutsättningar för att bli duktig när man blir äldre. Vi har för avsikt att ta denna utmaning för att vi tycker att det är så viktigt, och för att vi kan, helt enkelt, inte låta bli.

Vad är en uppvärmning värd namnet? Hur planerar man en uppbyggnadssäsong samt tävlingssäsong? Vad är kondition och uthållighet? Vilken form av styrketräning är lämplig? Hur ska man tänka för att bli mentalt förbered? Frågor som är viktiga för en progressiv och positiv utveckling i våran träning.

“öppenhet”

Vad vi anser att utmaningen är, ligger i att förändra Sveriges syn på hur vi motocrossförare ser på fysträning och träning i allmänhet. Allt ifrån vilken typ av barnträning som ska genomföras till vad en vuxen person ska träna. Vi känner oss säkra på att vi är på rätt väg med vad gäller att skapa nya trender och nya sätt att se på fysträning inom motocross. Det ligger i vårt intresse att sprida denna kunskap genom att riva ner de murar som byggts upp och istället öppna upp för insikt och nytt tänk.

Det första steget som du kan göra för din egna utveckling är att prenumerera på vårt nyhetsbrev. det gör du genom att klicka här

mx-fys – Nå din egna optimala nivå tillsammans med oss