Denna kurs och dess innehåll är ett komplement till våra träningsprogram, är du intesserad av att få åtkomst kontakta oss! Programmet kostar 3000kr per 12 månader.

Vi på mx-fys sattsar hårt för att sprida rätt kunskap till våra adepter. Kunskap som kommer från forskning och beprövad erfarenhet

Course Instructor

Robin Svedenborn Robin Svedenborn Author