Tänk Låsningar och lösningar – idrottslig prestation

Tänk Låsningar och lösningar – idrottslig prestation

Tänk Låsningar och lösningar – idrottslig prestation

Stark mental hälsa är ett av de tre fundamenten i Idrottslig prestation

Den mentala hälsan, en aspekt som vi på mx-fys anser tillsammans med Teknik och Fysik är de tre största pelarna inom idrottslig prestation. Hur vi tänker i situationer skapar vem vi är och hur vi agerar inför tuffa händelser där det är viktigt att prestera – att ta fram sitt absolut bästa när det gäller som mest.

När vi föds har vi endast ett fåtal program i hjärnan

väldigt snart så förändras dessa programmen efter de första personerna vi kommer i kontakt med. nämligen våra föräldrar. Vi styr våra barn efter de värderingar som vi själva har och överför detta tänk till våra barn. Alla möten och händelser memoreras i våran hjärna. Både bra eller dåliga beroende på hur vi ser på det som skett. Det är här som grunden skapas för våra tankar som vuxna.

Som Kjell beskriver i denna bok så minns våran hjärna många olika situationer. bra eller dåliga, som vi använder som referens till nya händelser. Helt automatiskt kollar våran hjärna efter minnen för samma situation. och väljer de som skulle vara negativa för våran prestation för att skydda oss från eventuella hot. Som enbart är en påhittad verklighet. Däremot säger vi inte att vi inte får göra misstag. Misstag där man efteråt lär sig vad som gick fel och korrigeras till nästa gång, som i sin tur stärker oss.

Varför är då det viktigt med positivt tänk?

Därför att desto fler positiva händelser våran hjärna har att välja på desto mer troligt är det att vi ser situationen på ett positivt sätt, där vi kommer att anta utmaningen istället för att fly från den. Vilket skulle du helst vilja välja?
Denna “programmering” är något som vi måste jobba med lika aktivt som den tekniska och fysiska aspekten för att kunna närma oss våran egna optimala nivå.
Att investera i sig själv är därför en så oerhört viktig del, inte bara för idrottslig prestation utan också i livet. Kunskapen skapar intresset att bli bättre och utveckla sig själv personligt.
Det är med stor rekommendation som lägger ut denna boken. För att läsa mer om boken eller köpa klicka här. Eller följ länken via bilden till höger