Barn är inte små vuxna, vi behöver därför bedriva en träningsform som bemöter dem.